Pendaftara KKN Semester Genap TA 2022/2023

Jadwal Pendaftaran sampai dengan Pelaksanaan KKN Semester Genap TA 2022/2023

Pendaftaran KKN :  6 Februari – 6 Maret 2023

Pembekalan KKN:  13 Mei 2023

Pemberangkatan KKN 22 Mei 2023

Pelaksanaan di lokasi 22 Mei – 10 Juli 2023